30 พ.ค.64 พล.ม.2 รอ.โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาและโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารปรุงสุก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใน เขตบางพลัด ณ ลานกีฬาใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กทม.

30 พ.ค.64 พล.ม.2 รอ.โดย ม.1พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาและรถครัวสนามจำนวน 1 คัน ประกอบอาหารปรุงสุก ผัดพริกเผาเนื้ออกไก่,นักเก็ตไก่ทอด จำนวน 125 ชุด พร้อมน้ำดื่ม และแอปเปิ้ลปลอกพร้อมทานจำนวน 2 ลัง ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนและ แคมป์ที่พักคนงาน บ.แสงฟ้า จำกัด และ บ.สามพร จำกัด ณ ลานกีฬาใต้สะพาน พระราม 8 เขต บางพลัด กทม.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

21 พ.ค. 64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนอาสา 509) ของหน่วย ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการ Army Delivery

21 พ.ค. 64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนอาสา 509) ของหน่วย ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการ Army Delivery ดำเนินการออกมอบหน้ากากอนามัย, แจลแอลกอฮอล์ และสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน ผ่าน Application “หมอพร้อม” และช่องทางการจองคิวฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่ชุมชนรอบค่าย ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

17 พ.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1พัน.17 รอ., ม.5 พัน.24 รอ. และ ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตให้กับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี เพื่อสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

17 พ.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1พัน.17 รอ., ม.5 พัน.24 รอ. และ ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตให้กับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี เพื่อสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตดังกล่าว ณ ธนาคารโลหิต ชั้น 3 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีกำลังพลบริจาคโลหิต จำนวน 38 นาย ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 17,100 ซีซี

16 พ.ค.64 เวลา 1645 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยและรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน ร่วมกับ ส.พัน.12 และหน่วยงานจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุก ไก่ผัดขิง, ไก่ชียงทอด จำนวน 1,343 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม

16 พ.ค.64 เวลา 1645 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยและรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน ร่วมกับ ส.พัน.12 และหน่วยงานจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุก ไก่ผัดขิง, ไก่ชียงทอด จำนวน 1,343 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชุนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว เขตดุสิต ณ
บ้านมนังคศิลา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

14 พ.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาอาสาของหน่วยและรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน ประกอบอาหารปรุงสุก ชุดไก่ทอดสามรส ทอดมัน จำนวน 500 ชุด ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชุนล็อค 4-5-6

14 พ.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาอาสาของหน่วยและรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน ประกอบอาหารปรุงสุก ชุดไก่ทอดสามรส ทอดมัน จำนวน 500 ชุด ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชุนล็อค 4-5-6เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมี พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ.,พ.ท.ปรีดา ปรีดานันต์ ผบ.ม.1พัน.1รอ. ร่วมแจกจ่ายอาหารปรุงสุก

2 พ.ค. 64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. จัดทำหนังสือการ์ตูนรู้ทันโควิดฉบับพิเศษขององค์การอนามัยโลกเป็นรูปเล่ม และโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจกจ่ายให้กำลังพล ครอบครัว และบุตรหลาน

2 พ.ค. 64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. จัดทำหนังสือการ์ตูนรู้ทันโควิดฉบับพิเศษขององค์การอนามัยโลกเป็นรูปเล่ม และโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจกจ่ายให้กำลังพล ครอบครัว และบุตรหลาน ได้ศึกษาให้รู้ถึงวิธีการป้องกันของเชื้อโรคดังกล่าว และการปฏิบัติตนแบบเข้าใจง่าย โดยหน่วยได้จัดชุด ชป.กร. (ขุนอาสา 510) ดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายหนังสือ และโปสเตอร์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านพักกำลังพล ม.4 พัน.25 รอ.

26 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

26 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ ธนาคารโลหิต ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
โดยยอดกำลังพลที่บริจาคได้ จำนวน 11 นาย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 4,950 ซีซี

23 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. ให้กำลังพลและครอบครัวดำเนินการเก็บพืชผักสวนครัวที่หน่วยได้ทำการเพราะปลูกไว้ โดยให้กำลังพลและครอบครัวนำไปประกอบอาหาร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

23 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. ให้กำลังพลและครอบครัวดำเนินการเก็บพืชผักสวนครัวที่หน่วยได้ทำการเพราะปลูกไว้ โดยให้กำลังพลและครอบครัวนำไปประกอบอาหาร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี และเกษตรทฤษฎีใหม่ ม.4 พัน.25 รอ.

8 เม.ย. 64 พล.ม.2 รอ.โดย ม.1 พัน.1 รอ.จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตย, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดคลองคาง

8 เม.ย. 64 พล.ม.2 รอ.โดย ม.1 พัน.1 รอ.จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตย, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดคลองคาง (จากด้านซอยสุขุมวิท 52 ถึง คลองอินทนินทร์) โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา, ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง โดยมี นางสาว ปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธาน ณ ลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส ซอยสุขุมวิท 50 เขตคลองเตย

6 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.5 รอ., ม.4 พัน.11 รอ. และ ม.4 พัน. 25 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันจักรี

6 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.5 รอ., ม.4 พัน.11 รอ. และ ม.4 พัน. 25 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันจักรี โดยได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ พื้นที่ วัดหนองมน ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฯ