18 มิ.ย.64 ศบภ.พล.ม.2 รอ. โดย ผบ.ศบภ.พล.ม.2 รอ. เป็นผู้แทน ศบภ.มทภ.1/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในเขต กรุงเทพฯ

18 มิ.ย.64 ศบภ.พล.ม.2 รอ. โดย ผบ.ศบภ.พล.ม.2 รอ. เป็นผู้แทน ศบภ.มทภ.1/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในเขต กรุงเทพฯ ให้กับครอบครัว นายพัด สายแสง ที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 169 ซ.เทียนทะเล 19 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดย ม.1 รอ. เป็นหน่วยเข้าดำเนินการซ่อมแซม พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าว และ ผบ.พล.ม.2 รอ., ผบ.ม.1 รอ. พร้อมคณะ ได้แจกหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหลังวัดหัวกระบือ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2 มิ.ย.64 พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ. นำคณะข้าราชการ ในสังกัด พล.ม.2 รอ. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.64 ทรงมีพระชนมมายุ 43 พรรษา ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดสระบุรี

2 มิ.ย.64 พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ. นำคณะข้าราชการ ในสังกัด พล.ม.2 รอ. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.64 ทรงมีพระชนมมายุ 43 พรรษา ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดสระบุรี ดังนี้
1. จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ, กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร ณ ห้องรับรอง บก.พล.ม.2 รอ.
2. กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสระบุรี
3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มอบอาหาร, หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบที่ตั้งหน่วย ได้แก่ ชุมชนองค์การทอผ้า เขตดุสิต กรุงเทพฯ, ชุมชนรอบศาลหลักเมือง จ.สระบุรี, ชุมชนในพื้นที่ ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ถึงมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสาของหน่วย

14 พ.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาอาสาของหน่วยและรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน ประกอบอาหารปรุงสุก ชุดไก่ทอดสามรส ทอดมัน จำนวน 500 ชุด ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชุนล็อค 4-5-6

14 พ.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาอาสาของหน่วยและรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน ประกอบอาหารปรุงสุก ชุดไก่ทอดสามรส ทอดมัน จำนวน 500 ชุด ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชุนล็อค 4-5-6เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมี พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ.,พ.ท.ปรีดา ปรีดานันต์ ผบ.ม.1พัน.1รอ. ร่วมแจกจ่ายอาหารปรุงสุก

5 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับกองทัพภาคที่1, สำนักงานเขตคลองเตย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดพิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย พร้อมทั้งบริการตัดผมให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ

5 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับกองทัพภาคที่1, สำนักงานเขตคลองเตย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดพิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย พร้อมทั้งบริการตัดผมให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ และ พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ., พ.อ.ชินสรณ์ เรืองศุข ผบ.ม.1 รอ., พ.ท.ปรีดา ปรีดานันต์ ผบ.ม.1 พัน.1 รอ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานกีฬา ล๊อค 4-5-6 ชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

23 มี.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ผบ.ม.4 รอ. และ เสธ.ม.5 รอ. พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ มทภ.1 เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2564 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก

23 มี.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ผบ.ม.4 รอ. และ เสธ.ม.5 รอ. พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ มทภ.1 เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2564 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก, ต้นไผ่, วางกระสอบทรายเพื่อทำฝาย และร่วมปล่อยขบวนรถน้ำอุปโภคช่วยเหลือประชาชน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 200 คน

8 ก.พ.64 พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ. พร้อมด้วย ผบ. ม.4 รอ. และ คณะ ผบ. ชา เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ของ นนร. ชั้นปีที่ 3 วิชา ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด

8 ก.พ.64 พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ. พร้อมด้วย ผบ. ม.4 รอ. และ คณะ ผบ. ชา เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ของ นนร. ชั้นปีที่ 3 วิชา ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด ซึ่ง ม.4 รอ. และ ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. รับผิดชอบ การจัดการฝึกให้ กับ นนร. โดยรับฟังบรรยายสรุปการจัดการฝึก และตรวจเยี่ยมการฝึกของ นนร. ทั้ง3 สถานี ดังนี้

– สถานี มว. ถ. : การเตรียมการปฏิบัติทางยุทธวิธี โดยมี ฝอ.3 ม.4 พัน.5 รอ. ให้การต้อนรับ
– สถานี มว. ม.(ก) : การปฏิบัติในที่มั่นตั้งรับ ของหมวด โดยมี ผบ. ม.4 พัน.25 รอ. ให้การต้อนรับ
– สถานี มว. ม.ลว.: การทบทวนหลังการปฏิบัติ ภารกิจ ลว. เส้นทาง โดยมี ผบ. ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผบ. พล. ม.2 รอ. ได้กรุณา พบปะให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 3 (จปร. รุ่นที่70) พร้อมทั้ง ได้มอบ สิ่งของบำรุงขวัญให้กับ นนร. ที่มาทำการฝึกทุกนาย

1 ก.พ.64 พล.ม.2 รอ. จัดกำลังพลของหน่วยที่มีความสมัครใจ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อทดแทนปริมาณโลหิตสำรองที่ขาดแคลน ให้กับหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1 ก.พ.64 พล.ม.2 รอ. จัดกำลังพลของหน่วยที่มีความสมัครใจ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อทดแทนปริมาณโลหิตสำรองที่ขาดแคลน ให้กับหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 136 นาย ได้ปริมาณโลหิตที่รับบริจาคจำนวน 61,200 ซีซี โดยมี พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ. และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อาคารรับรองการเดินทาง พล.ม.2 รอ.

17 ธ.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธียกเสาเอกของโครงการบ้านมั่นคงโครงการแรก เฟสที่ 1 ของชุมชนวัดรังสิต

17 ธ.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธียกเสาเอกของโครงการบ้านมั่นคงโครงการแรก เฟสที่ 1 ของชุมชนวัดรังสิต โดยมี พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ มทภ.1 และนายทหารทหาร ทภ.1, พ.อ.โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ รอง ผบ.พล.ม.2 รอ. และคณะ, พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดปทุมธานี ภาคที่ ๑ และคณะ, นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะ, นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และคณะ, นายคฑาทิพย์ เอี่ยมอัมรา สถาปนิกใหญ่ (ผู้แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง) และคณะ, ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และคณะ, นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ และคณะ, นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี, เจ้าหน้าที่ ชป.กร.ที่ 1 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ จำนวน 400 คน ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ ชุมชนวัดรังสิต บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

4 ธ.ค.63 พล.ม.2 รอ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563

4 ธ.ค.63 พล.ม.2 รอ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดกำลังพลนายทหาร ฉก.ทม.904 พล.ม.2 รอ. และกำลังพล พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมี ผบ.พล.ม.2 รอ. เป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ.

12 พ.ย.63 พล.ม.2 รอ. โดย ผบ.พล.ม.2 รอ. เป็นประธานในพิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 หน่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ

12 พ.ย.63 พล.ม.2 รอ. โดย ผบ.พล.ม.2 รอ. เป็นประธานในพิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 หน่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ.