18 มิ.ย.64 ศบภ.พล.ม.2 รอ. โดย ผบ.ศบภ.พล.ม.2 รอ. เป็นผู้แทน ศบภ.มทภ.1/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในเขต กรุงเทพฯ

18 มิ.ย.64 ศบภ.พล.ม.2 รอ. โดย ผบ.ศบภ.พล.ม.2 รอ. เป็นผู้แทน ศบภ.มทภ.1/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในเขต กรุงเทพฯ ให้กับครอบครัว นายพัด สายแสง ที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 169 ซ.เทียนทะเล 19 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดย ม.1 รอ. เป็นหน่วยเข้าดำเนินการซ่อมแซม พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าว และ ผบ.พล.ม.2 รอ., ผบ.ม.1 รอ. พร้อมคณะ ได้แจกหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหลังวัดหัวกระบือ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted in กิจกรรมผู้บังคับบัญชา, กิจกรรมล่าสุด.