30 พ.ค.64 พล.ม.2 รอ.โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาและโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารปรุงสุก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใน เขตบางพลัด ณ ลานกีฬาใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กทม.

30 พ.ค.64 พล.ม.2 รอ.โดย ม.1พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาและรถครัวสนามจำนวน 1 คัน ประกอบอาหารปรุงสุก ผัดพริกเผาเนื้ออกไก่,นักเก็ตไก่ทอด จำนวน 125 ชุด พร้อมน้ำดื่ม และแอปเปิ้ลปลอกพร้อมทานจำนวน 2 ลัง ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนและ แคมป์ที่พักคนงาน บ.แสงฟ้า จำกัด และ บ.สามพร จำกัด ณ ลานกีฬาใต้สะพาน พระราม 8 เขต บางพลัด กทม.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.