17 พ.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1พัน.17 รอ., ม.5 พัน.24 รอ. และ ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตให้กับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี เพื่อสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

17 พ.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1พัน.17 รอ., ม.5 พัน.24 รอ. และ ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตให้กับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี เพื่อสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตดังกล่าว ณ ธนาคารโลหิต ชั้น 3 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีกำลังพลบริจาคโลหิต จำนวน 38 นาย ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 17,100 ซีซี

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.