16 พ.ค.64 เวลา 1645 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยและรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน ร่วมกับ ส.พัน.12 และหน่วยงานจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุก ไก่ผัดขิง, ไก่ชียงทอด จำนวน 1,343 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม

16 พ.ค.64 เวลา 1645 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.3 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยและรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน ร่วมกับ ส.พัน.12 และหน่วยงานจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุก ไก่ผัดขิง, ไก่ชียงทอด จำนวน 1,343 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชุนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว เขตดุสิต ณ
บ้านมนังคศิลา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.