2 พ.ค. 64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. จัดทำหนังสือการ์ตูนรู้ทันโควิดฉบับพิเศษขององค์การอนามัยโลกเป็นรูปเล่ม และโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจกจ่ายให้กำลังพล ครอบครัว และบุตรหลาน

2 พ.ค. 64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. จัดทำหนังสือการ์ตูนรู้ทันโควิดฉบับพิเศษขององค์การอนามัยโลกเป็นรูปเล่ม และโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจกจ่ายให้กำลังพล ครอบครัว และบุตรหลาน ได้ศึกษาให้รู้ถึงวิธีการป้องกันของเชื้อโรคดังกล่าว และการปฏิบัติตนแบบเข้าใจง่าย โดยหน่วยได้จัดชุด ชป.กร. (ขุนอาสา 510) ดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายหนังสือ และโปสเตอร์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านพักกำลังพล ม.4 พัน.25 รอ.

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.