26 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

26 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ ธนาคารโลหิต ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
โดยยอดกำลังพลที่บริจาคได้ จำนวน 11 นาย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 4,950 ซีซี

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.