8 เม.ย. 64 พล.ม.2 รอ.โดย ม.1 พัน.1 รอ.จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตย, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดคลองคาง

8 เม.ย. 64 พล.ม.2 รอ.โดย ม.1 พัน.1 รอ.จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตย, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดคลองคาง (จากด้านซอยสุขุมวิท 52 ถึง คลองอินทนินทร์) โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา, ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง โดยมี นางสาว ปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธาน ณ ลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส ซอยสุขุมวิท 50 เขตคลองเตย

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.