6 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.5 รอ., ม.4 พัน.11 รอ. และ ม.4 พัน. 25 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันจักรี

6 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.5 รอ., ม.4 พัน.11 รอ. และ ม.4 พัน. 25 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันจักรี โดยได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ พื้นที่ วัดหนองมน ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฯ

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.