5 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับกองทัพภาคที่1, สำนักงานเขตคลองเตย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดพิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย พร้อมทั้งบริการตัดผมให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ

5 เม.ย.64 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับกองทัพภาคที่1, สำนักงานเขตคลองเตย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดพิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย พร้อมทั้งบริการตัดผมให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ และ พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ., พ.อ.ชินสรณ์ เรืองศุข ผบ.ม.1 รอ., พ.ท.ปรีดา ปรีดานันต์ ผบ.ม.1 พัน.1 รอ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานกีฬา ล๊อค 4-5-6 ชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมผู้บังคับบัญชา, กิจกรรมล่าสุด.