23 มี.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ผบ.ม.4 รอ. และ เสธ.ม.5 รอ. พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ มทภ.1 เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2564 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก

23 มี.ค.64 พล.ม.2 รอ. โดย ผบ.ม.4 รอ. และ เสธ.ม.5 รอ. พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ มทภ.1 เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2564 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก, ต้นไผ่, วางกระสอบทรายเพื่อทำฝาย และร่วมปล่อยขบวนรถน้ำอุปโภคช่วยเหลือประชาชน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 200 คน

Posted in กิจกรรมผู้บังคับบัญชา, กิจกรรมล่าสุด.