2 ก.พ.64 พล.ม.2 รอ. โดย ผบ.ม.5 รอ. มอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง, เครื่องอุปโภค-บริโภค และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับนายประจวบ จันทร์วงษ์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 190/4 หมู่ 1 ต.หนองยาว อ.เมือง จว.ส.บ. ซึ่งป่วยพิการทางสมอง ทำให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความซาบซึ้งอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.