1 ก.พ.64 พล.ม.2 รอ. จัดกำลังพลของหน่วยที่มีความสมัครใจ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อทดแทนปริมาณโลหิตสำรองที่ขาดแคลน ให้กับหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 136 นาย ได้ปริมาณโลหิตที่รับบริจาคจำนวน 61,200 ซีซี โดยมี พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ. และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อาคารรับรองการเดินทาง พล.ม.2 รอ.

Posted in กิจกรรมผู้บังคับบัญชา, กิจกรรมล่าสุด.