17 ธ.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธียกเสาเอกของโครงการบ้านมั่นคงโครงการแรก เฟสที่ 1 ของชุมชนวัดรังสิต โดยมี พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ มทภ.1 และนายทหารทหาร ทภ.1, พ.อ.โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ รอง ผบ.พล.ม.2 รอ. และคณะ, พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดปทุมธานี ภาคที่ ๑ และคณะ, นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะ, นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และคณะ, นายคฑาทิพย์ เอี่ยมอัมรา สถาปนิกใหญ่ (ผู้แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง) และคณะ, ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และคณะ, นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ และคณะ, นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี, เจ้าหน้าที่ ชป.กร.ที่ 1 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ จำนวน 400 คน ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ ชุมชนวัดรังสิต บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

Posted in กิจกรรมผู้บังคับบัญชา, กิจกรรมล่าสุด.