งานจัดหาวัสดุหีบห่อในการเคลื่อนย้ายหน่วยที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย และการขยายถนนทหาร ให้กับ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ และ กองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ โดยวิธีคัดเลือก

DOWNLOAD เอกสาร

Posted in จัดซื้อจัดจ้าง.