4 ธ.ค.63 พล.ม.2 รอ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดกำลังพลนายทหาร ฉก.ทม.904 พล.ม.2 รอ. และกำลังพล พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมี ผบ.พล.ม.2 รอ. เป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ.

Posted in กิจกรรมผู้บังคับบัญชา, กิจกรรมล่าสุด.