12 พ.ย.63 พล.ม.2 รอ. โดย ผบ.พล.ม.2 รอ. เป็นประธานในพิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 หน่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ.

Posted in กิจกรรมผู้บังคับบัญชา, กิจกรรมล่าสุด.