งานจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ โดยวิธีคัดเลือก

DOWNLOAD เอกสาร

Posted in จัดซื้อจัดจ้าง.