เมื่อ 5 ก.ย.63 พล.ม.2 รอ.โดย ม.1 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 41, สำนักงานเขตคลองเตย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ในชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯดังนี้
1. ดำเนินการรณรงค์การป้องกันเส้นทางเข้าสู่ร่างกายของไวรัสโควิด-19 พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
2. ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย 20 แผ่น, ทรายอะเบท 40 ซอง, ยากันยุง 30 ขวด

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.