18 มิ.ย.63 พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.1 รอ. ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 37, สำนักงานเขตสวนหลวง, อาสาสมัครประจำชุมชนอัลกุ๊บรอ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โดยได้ดำเนินการเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการเข้าสู่ร่างกายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์, หน้ากากอนามัย 20 แผ่น, ทรายอะเบท 60 ซอง, ยากันยุง 30 ขวด ให้กับประชาชน ณ พื้นที่ชุมชนอัลกุ๊บรอ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และหมวก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หมวก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และหมวก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และหมวก

 

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.