9 มิ.ย.63 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 รอ., ม.1 พัน.17 รอ., ม.5 พัน.23 รอ. และ พัน.ซบร.กรม สน.12 ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ อบต.หนองปลาไหล, อำเภอบ้านนา, โรงพยาบาลหนองแซง, อำเภอวังม่วง และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

9 มิ.ย.63 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 รอ., ม.1 พัน.17 รอ., ม.5 พัน.23 รอ. และ พัน.ซบร.กรม สน.12 ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล, อำเภอบ้านนา, โรงพยาบาลหนองแซง, อำเภอวังม่วง และประชาชนจิตอาสา
จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล, ทำความสะอาดภายในคูคลอง และร่วมสร้างฝาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
ณ โรงพยาบาลหนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี, วัดช้าง ม.7 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลป่าลานหินดาด อ.วังม่วง จ.สระบุรี และบริเวณภายในคูคลองหน้าตลาดโคกหนามแท่ง ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี
Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ., กิจกรรมล่าสุด.