23 เม.ย.63 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสานำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านป่าไม้พระฉายที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค

23 เม.ย.63 พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสานำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านป่าไม้พระฉายที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค เนื่องจากน้ำประปาประจำหมู่บ้านมีแรงดันต่ำทำให้การส่งน้ำไม่สามารถส่งได้ทั่วถึงในหมู่บ้าน โดยหน่วยได้ดำเนินการให้น้ำกับประชาชนดังกล่าว จำนวน 3 ครัวเรือน ณ บริเวณบ้านป่าไม้พระฉาย หมู่ 7 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ..