6 มี.ค.63 พล.ม.2 รอ. โดย ม.5 พัน.23 รอ. จัดกำลังพลมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้กับ นางทองพูล เกตุแก้ว

6 มี.ค.63 พล.ม.2 รอ. โดย ม.5 พัน.23 รอ. จัดกำลังพลมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้กับ นางทองพูล เกตุแก้ว อายุ 86 ปี ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 162 หมู่ที่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

Posted in กิจกรรม นขต.พล.ม.2 รอ..