ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ พื้นที่จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DOWNLOAD เอกสาร

Posted in จัดซื้อจัดจ้าง.